O vlcích

Stvoření vlka..

Když Bůh vyhnal Adama a Evu z ráje a představil si, jaké útrapy je od té chvíle čekají, zželelo se mu jich:
„snad jsem byl příliš přísný" řekl si, byl dobrý a spravedlivý a proto chtěl nakonec zmírnit jejich osud.

 


Povolal oba k sobě. Provinilci, vidouc v jeho rukou vrbový proutek před ním stáli s velkým strachem. Bůh vidouc jejich strach pravil klidným hlasem: „ když budete trpět hladem a nebude po ruce žádná strava, šlehni tímto prutem do moře" a podal Adamovi vrbový proutek do ruky, současně, aby to Eva neslyšela, mu pošeptal do ucha: „ musíš dávat pozor Adame, aby Eva zacházela s prutem opatrně, možná bych jí měl zakázat dotýkat se prutu vůbec..“

Jak Bůh tušil, život Adama a Evy mimo ráj byl krutý a tak došlo na vrbový proutek. Adam jim 3 x šlehl do moře a z moře vystoupilo zvíře, bylo bělostné s pohledem plným pokory a měkce se Adamovi otřelo o nohy..“ Pohleď ženo, tohle je ovce“ řekl Adam Evě..“ dobře jí opatruj, bude nám dávat tolik mléka a sýru, kolik potřebujeme“...

Inu ano, pomyslela si Eva, ale lepší by bylo mít zvířata dvě. Když Adam usnul, vzala proutek a silně jím uhodila o hladinu moře....Z moře vystoupilo tmavé zvíře, oči se mu krutě leskly a z tlamy mu vyčnívaly ostré tesáky....byl to vlk...

 

Tvorba www stranek pro chovatele, foceni psu
© 2012 Karpatský Bandita. Tvorba stránek