O vlcích 3

Vlkodlaci...

V očích lidí jsou „vlkodlaci“ nedílnou součástí vlků, pověstí o nich koluje neméně než o vlcích samotných.

..“Vzduch čpí pachem hlíny a kapradí. Poslední světýlka z domů na okraji vsi poblikávají jako světlušky a pak se ztrácejí za hradbou lískových keřů, statných dubů a trsů lesního porostu. Pod nohama je cítit měkké tlející listí a vlhký mech. Mnohem příjemnější než dřevěné podlahy a kamenné dlaždice. Ozývá se zurčení nedalekého potůčku a korunou lesních velikánů probleskuje bledé světlo měsíce. Je tak velký, jako by chtěl zavalit celý les, vesnici, celou zem. Rozbrázděné oči na jeho povrchu se šklebí na zbloudilce v jeho marné snaze prodírat se hustým lesním porostem. Než to přijde,  ten toužebně očekávaný okamžik, kdy se prsty zatnou do poddajné zeminy a celé tělo se zkroutí v neovladatelné křeči...a pak uvolní..... 

..“bratři, jsem tu mezi vámi“.. 

Všichni víme, co je vlkodlak zač...filmy, knihy, hry...to vše nám to ukazuje...jenže, je to tak?..to se můžeme jen domnívat...ale, něco jako vlkodlak zřejmě existovalo..velmi, velmi dávno...pokud by se vám podařilo dostat do nějaké francouzské nebo španělské jeskyně s paleolitickými malbami, mohli by jste mezi stády bizonů, koní a mamutů vzácně zahlédnout lidské postavy....“..lidské postavy?..“...mají snad lidé lví hlavu?..nebo medvědí?..nebo snad vlčí?...

Bojové národy záviděly vlkům jejich sílu a obratnost..není divu, že se jim snažily připodobnit..taky vzhledem..... 

..a zrodila se legenda o vlkodlacích...  

Vlk, či vlkodlak „..oba jsou po léta pronásledování, vlk – proto, že je velmi schopný lovec, tvor žijící v pevných společenstvích , tvor věrný..tvor který nezabíjí pro radost, ale jen proto aby přežil...vlkodlak - proto, že v něm lidé ztělesnili všechnu svou nenávist vůči vlkům a touhu se jim podobat....  

„..znáš nejkrvelačnější šelmu na světě?...ne?..tak se podívej do zrcadla...jsi to Ty, člověk..“....neexistuje zvíře, které zabíjí pro radost, pro dobrý pocit z dobré trefy, pro trofej, kterou si pověsí na stěnu, pro kožich, který si v zimě obleče......ani vlk...  

a pak jsme tu naštěstí my, my kteří máme rádi vlky....proč?... proto, že je to velmi schopný lovec, tvor žijící v pevných společenstvích , tvor věrný..tvor který nezabíjí pro radost, ale jen proto aby přežil...tvor, který může své nejlepší vlastnosti předávat dál..a tak vznikl ..Československý vlčák...

Tvorba www stranek pro chovatele, foceni psu
© 2012 Karpatský Bandita. Tvorba stránek